Bästa Vägen För Att Lösa Komponentobjektsystemkörning

Bästa Vägen För Att Lösa Komponentobjektsystemkörning

Du kan stöta på ett fel som ger körtiden för komponentobjektmodellen. Tja, det brukar finnas några steg du kan ta för att åtgärda det här problemet, så vi ska prata om det inom kort.

Vi presenterar Reimage: den ultimata programvaran för att reparera din Windows-dator. Oavsett om du upplever vanliga fel, filförlust, skadliga attacker eller hårdvarufel, har Reimage dig täckt.

I denna artikel

Mål

COM är en objektorienterad, distribuerad, plattformsoberoende dator för att bygga binära programramar som kan, komponenterna är mest troliga om du vill interagera. COM är en metod som börjar från Microsofts teknologier (Compound ole Documents) till (Components Activex Internet Compatible Components).

Om tillämpligt

Vad är helt enkelt COM och DCOM i C#?

Component Object Model (COM) är ett medel utformat för att underlätta interoperabilitet mellan helt olika applikationer och/eller språk. DCOM-kodaren låter dig se COM väsentligheter över nätverket och enkelt sprida dem över applikationsplattformar. DCOM-segment är också användbara i tvåstegs klient/serverapplikationer.

COM-leksaker kan skapas med en mängd olika programmeringsspråk. Objektorienterade språk som C++ ger lätt programmeringsmekanismer för implementering av COM-varor. Dessa objekt kan vara i en bra stor process, andra i processer, bland annat fjärrdatorer.

Prestandakrav

component object model runtime

För operativ information om system som faktiskt är inriktade på att använda ett visst gränssnitt som annars körs framgångsrikt, se kravwebbplatserna för vårt gränssnitt eller fördelsdokumentation.

I detta tematiska avsnitt

tema Beskrivning

Komponentmodell (COM) COM är i allmänhet objektorienterad, distribuerad, förutom plattformsoberoende när det kommer till att skapa appars binära komponenter som kan interagera. COM är en forskning och utveckling En närmaste teknologibas för Microsoft OLE (sammansatta dokument) och även (webbaserade ActiveX-teknikkomponenter).
Automatisering Automatisk programvara uppmuntrar paket att använda sina unika urval och skripttekniker till andra datorprogram. Automation kommer att använda , Target Component Model (COM), men kan snarare implementeras med andra OLE-funktioner, till exempel i typen av direkt gränssnittsaktivering.
Microsoft Language Definition (MIDL) Microsoft Interface Definition Language definierar (midl) gränssnitt mellan klient- och serverprogram. Microsofts kompilator har MIDL i kombination med Platform Software Development Kit (SDK) för att ge utvecklare att skapa alla gränssnittsdefinitioner. språkfiler (idl) och ytterligare jobbkonfigurationsfiler (ACF) som krävs för RPC (remote procedure call) COM/dcom-gränssnittsanslutningar. midl stöder också skapandet av alla bibliotek av OLE-automatiseringstyp.
Strukturerad lagring Strukturerad hårddisk tillhandahåller lagring för COM-representationer och data genom att behandla en separat fil som en speciell strukturerad serie som kallas ström- och lagringsobjekt.
COM+ COM+ kan vara en vidareutveckling av Microsofts komponentobjektmodell och specifik (com) Microsoft Transaction Server (MTS). COM+ tillverkar, utökar och distribuerar applikationer med COM, MTS och andra COM-baserade teknologier. några ögonblick

 • 2 för Scope=”row”>Förkortning COM

  com

  Status Effektiv Första versionen

  1993; 29 år sedan Scope=”row”>Last (1993) Bostadsstandard
  2021 Organisation Microsoft rad Systemtjänster UUID-standarder

  MIDL, scope=”row”>Relaterade standarder domän komponentens gränssnitt Webbplats docs.microsoft.com/en-us/windows/ win32/com/component-object-model a

  Används COM fortfarande?

  Idag använder vi var och en COM oftare för att göra vår egen IPC kring C++-applikationer och ta hand om . NET är skrivet med C#. “Idag använder vi maximalt COM för att överbelasta IPC.” DirectX är känt för någon som vill ha dig.

  Component Object Model (COM) skulle vara ett bekvämt binärt gränssnitt för vanliga Microsoft-programkomponenter som introducerades av Microsoft 1993. Används slumpmässigt på kommunikation mellan processer för att skapa ett brett utbud av programmeringsspråk. COM utlöser så många andra Microsoft-teknologier och miljöer, och introducerar OLE, OLE Automation, ActiveX Wizard, Object Browser, Best Way To Solve Component Object Model Runtime
  Meilleure Façon De Résoudre L’exécution Du Modèle D’objet De Composant
  Najlepszy Sposób Na Rozwiązanie Komponentowego Modelu Obiektowego W Czasie Wykonywania
  Melhor Maneira De Resolver O Tempo De Execução Do Modelo De Objeto Do Componente
  Лучший способ решить время выполнения объектной модели компонента
  La Mejor Manera De Resolver El Tiempo De Ejecución Del Modelo De Objetos De Componentes
  구성 요소 개체 모델 런타임을 해결하는 가장 좋은 방법
  Der Beste Weg, Um Die Laufzeit Des Komponentenobjektmodells Zu Lösen
  Beste Manier Om De Runtime Van Componentobjectmodellen Op Te Lossen
  Il Modo Migliore Per Risolvere Il Runtime Del Modello A Oggetti Dei Componenti

 • Previous post FIX: Crashday-Fehler 1275
  Next post Kroki, Aby Naprawić Mac Mail. Wystąpił Błąd Podczas Przenoszenia Wiadomości Tak, że Trafią One Do Skrzynki Pocztowej