Gchandel Easy Fix Solution Run-time Systemkommunikationstjänster

Gchandel Easy Fix Solution Run-time Systemkommunikationstjänster

Här är verkligen några enkla sätt som hjälper till att lösa problemet med dessa gchandels runtime system-relationstjänster.

Vi presenterar Reimage: den ultimata programvaran för att reparera din Windows-dator. Oavsett om du upplever vanliga fel, filförlust, skadliga attacker eller hårdvarufel, har Reimage dig täckt.

Layouten behövs av gchandle med en GCHandleType-uppräkning för att skapa ett handtag som motsvarar en återgång till ett hanterat objekt. Detta handtag kommer definitivt att vara en av fyra typer: Weak, WeakTrackResurrection, Normal, annars Pinned.

Definition

GCHandle public understand class
GCHandle offentlig struktur
[System.Runtime.InteropServices.Comvisible (true)]det offentliga systemet för GCHandle är gchandel
typ indikerar struktur
[]typ GCHandle = struct

Återställ din dator till högsta prestanda på några minuter!

Körs din dator lite långsammare än den brukade? Kanske har du fått fler och fler popup-fönster, eller så verkar din internetanslutning lite fläckig. Oroa dig inte, det finns en lösning! Reimage är den revolutionerande nya programvaran som hjälper dig att fixa alla dessa irriterande Windows-problem med bara en knapptryckning. Med Reimage kommer din dator att fungera som ny på nolltid!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

 • GCH-utvecklingsbeskrivning
  Arv

  Attribut

  Exempel

  Exemplet för offentlig användning visar en App-klass, som använder själva metoden GCHandle.Alloc för att skapa en imponerande objektskriptare, vilket förhindrar hanterade resultat genom att samlas in som ett objekt. Att anropa den här specifika EnumWindows-metoden skickar någon delegat som ett hanterat mål (båda deklarerade som hanterade typer men visas inte) och representerar en IntPtr-användning. Den råa funktionen skickar denna returtyp till den som ringer så en ny parameter till alla återuppringningsfunktioner.

  använder systemet;med System.IO;med System.Threading;med System.Windows.Forms;med System.Runtime.InteropServices;med System.Security.Permissions;offentlig användning av yttre byråer för bool CallBack (int treat, IntPtr param);Intern statisk lektion NativeMethods // Passera den hanterade biten som ett LPARAM BOOL // EnumWindows(WNDENUMPROC lpEnumFunc, LPARAM lParam); [DllImport("user32.dll")] inomhus statisk extern boolean EnumWindows(CallBack cb, IntPtr-parameter);offentlig ansökan public static class bryter mot reglerna för Main() Springa(); [SecurityPermission(SecurityAction.Demand, UnmanagedCode-teknik sant)] statisk offentlig skit Run() TextWriter tw = Console.Out; GCHandle är lika med gch GCHandle.Alloc(tw); Callback Cewp New = Callback(CaptureEnumWindowsProc); // Call cream förhindrar delegaten från att få rakt sopsamlaren // tills slutligen slutet av besöket NativeMethods .EnumWindows(cewp, GCHandle.ToIntPtr(gch)); gsch.free(); privat inaktiv bool Absorb, captureenumwindowsproc (intPtr-parameter) GCHandle gch innebär GCHandle.FromIntPtr(param); TextWriter tw(TextWriter)gch=.Target; Tw .WriteLine(Handle); Sann ; kommit i det förflutna tillImportera System.IOImporter System.ThreadingImporterar System.Windows.FormsImporterar System.Runtime.InteropServicesImporter System.Security.PermissionsCallBack personers delegeringsfunktion (hantera som byval heltal, parameter som byval IntPtr) på grund av booleanNativeMethods vänmodul skulle framgångsrikt skicka det hanterade objektet som LPARAM ' BOOL EnumWindows(WNDENUMPROC lpEnumFunc, LPARAM lParam); Funktion Ami EnumWindows(ByVal cb As Callback ByVal, Parameter As IntPtr) Som Boolean bearbetningsfunktionutgångsmodulmodulär applikation Huvudsub() Springa() sista delen under svämma över() Dim tw As text = Console.Out editor Dim Gch som GCHandle antyder GCHandle. utse (tv.) Sun cewp jämfört med en påminnelse cewp antyder AddressOf captureenumwindowsproc "Plattformen ger liv, är designad för att inte låta delegaten få tag i pengar "tills maktens avgång NativeMethods .EnumWindows(cewp, GCHandle.ToIntPtr(gch)) hh .Gratis() sluta under Funktion CaptureEnumWindowsProc ByVal (hantera som heltal, parameter ByVal som IntPtr) som boolesk Dim gch Eftersom GCHandle betyder GCHandle.FromIntPtr(param) Dim tw As TextWriter CType(gch=.Target, TextWriter) tw.WriteLine(handle) föra tillbaka sanningen utgångsfunktionutgångsmodul

  Strukturen GCHandle används helst med huvudenumet GCHandleType för att få det önskvärda handtaget för varje övervakat objekt. Denna beskrivning kan vara av fyra sorter: Svag, WeakTrackResurrection, annars Pinned normal,. När ett handtag har tilldelats om du vill till dig, kan du använda informationsprodukter för att förhindra att det hanterade objektet blir skräp som samlas in av utdragaren när den ohanterade klienten innehåller alla unika referenser. Utan sådant underhåll skulle dess föremål kunna kasseras enbart sopsamlaren innan det har slutfört sitt slutliga arbete till förmån för den ohanterade klienten.

  Du kan likaså använda GCHandle för att äntligen skapa ett specifikt nålat objekt som kommer att returnera h gazine för att förhindra att den specifika butiken flyttas av den här sopsamlaren.

  Om handtaget är i enbart omfattning måste du lägga till det med tillstånd av - uttryckligen anropa Gratis; mängd god gammal bagge, annars kan läcka uppstå. När du släpper handtaget frigörs ett specifikt förankrat huvudobjekt förutom att placeras på den oönskade linjen, förutom annat rekommenderat.

  Egenskaper

  Tilldelade

  Få ett ökat värde som indikerar om ett handtag är identifierbart med det.

  Mål system playback interopservices gchandle

  Hämtar eller enheter av ämnet som detta handtag representerar.

  system runtime interopservices gchandle

  Reparera din bärbara eller stationära dator snabbt, det enkla och säkra sättet. Klicka här för att se hur

  Gchandel Easy Fix Solution Run-time System Communication Services
  Gchandel Easy Fix Solution Servicios De Comunicación Del Sistema En Tiempo De Ejecución
  Gchandel Easy Fix Solution Services De Communication Du Système D'exécution
  Gchandel Easy Fix Solution 런타임 시스템 통신 서비스
  Gchandel Easy Fix Solution службы связи системы во время выполнения
  Gchandel Easy Fix Solution Laufzeitsystem-Kommunikationsdienste
  Gchandel Easy Fix Solution Runtime Systeemcommunicatiediensten
  Usługi Komunikacji Systemu W Czasie Wykonywania Gchandel Easy Fix Solution
  Gchandel Easy Fix Solution Serviços De Comunicação Do Sistema Em Tempo De Execução
  Gchandel Easy Fix Solution Servizi Di Comunicazione Di Sistema Runtime

  Previous post Download Nod Anti-malware-updates Gratis
  Next post Gchandel Easy Fix Solution Runtime Systeemcommunicatiediensten